rfid.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  Het RFID punt
   
   
   
  Op het RFID punt tref je het laatste nieuws aan over Radio Frequency Identification, bijgehouden door Marcel van Trier, co-auteur van het boek 'Innoveren met RFID, op de golven van verbetering'. Wil je bijdragen aan deze site, of heb je een vraag, stuur dan een e-mail.
   
   
   
   
   
  online adverteren www.m4n.nl 

   

  Zal uw koelkast in de nabije toekomst levensmiddelen herkennen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is? Het internet moet niet alleen meer dan 1,5 miljard mensen met elkaar verbinden, maar ook personen en dingen, zo stelt Euro Parlement-rapporteur Maria Badia i Cutchet (S&D, ES) in haar ontwerpverslag in een reactie op het voorstel van de Commissie. Wel moet de privacy van gebruikers in ogenschouw worden genomen. [lees hier het interview]
                                                           
  Lees meer...
  Het RFID Platform Nederland pleit voor een opt-out beleid, waarbij RFID-tags standaard zijn geactiveerd tenzij de consument expliciet bezwaar aantekent. Momenteel bestaan in Nederland geen regels over RFID-tags, en wat bedrijven ermee mogen doen en hoe ze er over moeten communiceren. 

  Gerald Santucci, verantwoordelijk voor rfid binnen het directoraat-generaal informatiemaatschappij en media van de Europese Commissie, wil dat burgers zelf kunnen bepalen wat er met de chips gebeurt. Daartoe moeten er handzame technieken komen, waarmee de tags geactiveerd en gedeactiveerd kunnen worden.

  De Europese Commissie schrijft in een aanbeveling over RFID dat winkeliers de chips moeten deactiveren als de informatie op de chip een impact kan hebben op de privacy. Tenzij de consument via opt-in expliciet aangeeft dat hij geen bezwaar heeft. Een werkgroep onderzoekt momenteel hoe de `privacy impact` kan worden gemeten.

  Lees meer...

  Viviane Reding, Europees Commissaris voor Informatiemaatschappij en Media laat weten dat er meer dan 6 miljard smart chips in de omloop zijn. In de komende tien jaar, zo redeneert ze, zal dit aantal met een veelvoud van vijf toenemen. Burgers moeten de controle kunnen behouden bij de diverse toepassingen waarmee gewerkt wordt met rfid. Zo moeten consumenten de mogelijkheid hebben om RFID-tags uit te kunnen schakelen voor het verlaten van de winkel.

  Een groeiend aantal winkeliers maakt gebruik van rfid-chips om de voorraad te beheren. Staat de tag buiten de winkel nog aan, dan kan dat nadelig zijn voor consumenten. Dieven kunnen dan bijvoorbeeld zien dat iemand een dure laptop in zijn of haar tas heeft. De aanbeveling om in winkels chips, automatisch, snel en zonder kosten uit te schakelen is dan ook een stap vooruit, zo meent de Consumentenbond.
   
  [bron] 

  Lees meer...
  Het ECP pleit bij het ministerie van Economische Zaken voor een rfid-logo. Het logo voor producten met rfid-technologie zou op Europees niveau ingevoerd moeten worden [bron]
   
  Nu maar hopen dat ze niet met een nieuw logo komen, want er zijn al verschillende logo's voor RFID: die van EPC (akkoord, alleen voor EPCglobal-tags) en een van ISO (voor packaging).
   
  Lees meer...
  Recente uitbraken van E.coli en salmonella vergiftiging in de US zullen zeer waarschijnlijk leiden tot nieuwe en strengere regelgeving rond de traceerbaarheid van voedsel in de keten. RFID wordt door analisten gezien als de enabling technology om te kunnen voldoen aan dergelijke regels.
  Lees meer...

  De Europese Commissie heeft ter bescherming van de privacy van Europese burgers richtlijnen opgesteld die het gebruik van RFID-chips in producten en dieren aan banden legt. Zo moet een RFID-chip gedeactiveerd worden op de plek waar een consument het product koopt.

  Viviane Reding, de eurocommissaris van Informatie en Media hoopt dat de rechtlijnen door alle 27 lidstaten toegepast gaan worden. Deze zomer zal de Europese Commissie zich buigen over Redings richtlijnen. [bron]

  Lees meer...
  Leden van de fracties van CDA, SP, VVD, ChristenUnie stelden kamervragen over RFID. De Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, van Justitie, van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, geven antwoord: Download het bestand.
   

  De Minister van Justitie geeft ook antwoord op de vragen van het lid Vos (PvdA), over RFID chips. De antwoorden op de vragen geven ook zijn reactie weer op de brief van de Consumentenbond. Download het bestand.

   
  Lees meer...
  Wat gaat de overheid doen met de OV-Chipkaart, kantoorpasjes, betaalsystemen en paspoort?
   
  Op woensdag 4 april 2007 organiseren het Rathenau Instituut, ECP.NL en het RFID Platform Nederland een sminar waarin bekeken wordt in hoeverre RFID-technologie al onderdeel is van ons dagelijks leven en wat (op basis van de huidige stand van zaken) de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn van RFID voor de opsporing. Aansluitend wordt gediscussieerd over de gevolgen die het gebruik van RFID-gegevens door de overheid kan hebben voor de privacy van de burger en de innovatie binnen het bedrijfsleven.
   
  Lees meer...
  De Eropese Commissie heeft een Frequently Asked Questions gepubliceerd over hun voorlopige bevindingen over RFID. Het gaat met name over vragen als, waarom houdt de EC zich ermee bezig, hoe pakken ze dat aan? Hoe is het georganiseerd, wat zijn de belangrijkste bevindingen, hoe zit het met het spectrum, hoe wordt research gestimuleerd, etc. Lees het hier.
  Lees meer...
  Seguro Popular, een zorgverzekeraar van de Mexicaanse overheid, is van plan om participerende geneesmiddelenleveranciers te verplichten om RFID te laten gebruiken voor de traceerbaarheid. [lees meer]

  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl